Boyun Fıtığı Belirtileri ve Tedavi Seçenekleri

En son güncellendiği tarih: Şub 28

Servikal fıtıklaşmış bir disk birçok farklı ağrı tipine neden olabilir veya hiç semptom göstermez. Ağrı, boyun, kol ve/veya eldeki ağrıdan, aynı bölgelere yayılan elektrik benzeri ağrıya kadar değişebilir. Bazen kol veya el uyuşması veya zayıflığı da mevcut olabilir. Servikal fıtıklaşmış bir disk bir çeşit travma veya boyun yaralanmasından kaynaklanabilirken, semptomlar genellikle kendiliğinden başlar.

Servikal fıtıklaşmış disk ağrısı ve ilgili belirtiler genellikle bir kolda veya diğerinde hissedilir. Semptomlar, hangi diskin fıt

klaştığına ve hangi sinir kökünün sıkıştığına veya iltihaplandığına bağlı olarak değişebilir. Nadiren, ağrı, karıncalanma, uyuşma ve/veya zayıflık, omurilik etkilenirse vücudun her iki koluna veya altına girebilir. Bağırsak ve/veya mesane kontrolü kaybı da nadirdir, ancak olası sonuçlardır.

Boyun Fıtığı için Ağrı Yönetimi

Servikal fıtıklaşmış bir diskten boyun ve / veya kol ağrısı kısa ömürlü olabilir ve sadece birkaç gün sürebilir veya kronik hale gelebilir ve aylar veya daha uzun sürebilir. Ağrının gelip gitmesi veya belirli aktiviteler sırasında özellikle kötü alevlenmeler olması yaygındır. Boyun ve/veya kol ağrısı fıtıklaşmış bir diskten kaynaklandığında, diskin kendisi iyileşemese bile semptomlar genellikle 4-6 ay içinde tamamen düzelir.1

Servikal fıtıklaşmış disk ağrısı vakalarının çoğu, reçetesiz ağrı kesici ilaçlar, boynu güçlendirmek ve germek için fizik tedavi, buz veya ısı paketleri ve/veya ağrı azalıncaya kadar ağrılı hareketleri önlemek için aktivite modifikasyonları gibi cerrahi olmayan tedavilerle başarılı bir şekilde yönetilebilir. Bazen, ağrıyı sakinleştirmek ve rehabilitasyonu ilerletmek için oral steroidler veya X-ışını rehberliği ve kontrastı kullanan epidural veya seçici sinir kökü enjeksiyonu gerekebilir.

Boyun Fıtığı Nasıl Oluşur

Servikal omurgada 6 intervertebral disk vardır. Her servikal disk, vertebra gövdelerini yumuşatmak ve yükleri boyundan ve kafadan yukarıdan dağıtmaya yardımcı olmak için bitişik vertebralar arasında (biri üstte ve biri altta) bulunur. Bir diskin 2 temel bileşeni vardır.

 1. Annulus fibrosus. Bu sağlam dış tabaka, diski yumuşak iç tabakasını koruyacak kadar güçlü kılan eşmerkezli kollajen liflerinden ya

  ılmıştır. Annulus fibrosus, omurganın ağır yükleriyle başa çıkmaya ve şokları emmeye yardımcı olur.

 2. Nucleus pulposus. Bu jel benzeri iç mekan, mukoprotein jeli içinde asılı ve halka fibrosus içinde korunan gevşek bir lif ağıdır. Nucleus pulposus, hareketler için ek yastıklama ve esneklik sağlar.

Fıtıklaşmış bir disk, enflamatuar proteinler içeren çekirdek pulposus diskten ve yakındaki bir sinir köküne sızdığında tipik olarak en fazla ağrıya neden olur. Daha az yaygın olarak, fıtıklaşmış bir disk omuriliğe sızabilir.

Boyun Fıtığı için Risk faktörleri

Fıtıklaşmış bir disk geliştirme riski yaşla birlikte artma eğilimindedir. Bazı tahminler, servikal fıtıklaşmış bir diskin en çok 30 ila 50 yaşları arasında geliştiğini göstermektedir.

Yetişkin popülasyonda servikal fıtıklaşmış disklerin görülme oranının %0.5 ile %2 arasında olduğu tahmin edilmektedir. bununla birlikte, birçok servikal fıtıklaşmış disk vakası teşhis edilmeyebilir ve tahminler popülasyona göre değişebilir.

Boyun Fıtığı ciddi olduğunda

Nadiren, servikal fıtıklaşmış bir diskin belirti ve semptomları, sonunda kendi başına stabilize etmek ve çözmek yerine yavaş yavaş daha kötü hissedebilir. Servikal sinir kökü sıkışırsa veya iltihaplanırsa, kolda karıncalanma, uyuşma ve/veya zayıflık ilerleyebilir. Benzer şekilde, omurilik servikal fıtıklaşmış bir disk tarafından sıkıştırılırsa veya iltihaplanırsa, yürüme, koordinasyon ve/veya azalmış mesane veya bağırsak kontrolü ile ilgili sorunlar mevcut olabilir. Bu tür nörolojik defisitler, kötüleşmelerini veya kalıcı olmalarını önlemek için acil tıbbi müdahale gerektirir.

Servikal disk fıtıklaştığında, yumuşak iç malzemesi ve enflamatuar proteinleri koruyucu dış tabakaya ve muhtemelen vertebral kolona sızmaya başlar. Fıtıklaşmış bir disk genellikle yakındaki bir sinir kökünü iltihaplayarak veya sıkıştırarak boyun ve/veya kolda keskin veya şok benzeri bir ağrıya neden olur. Omurilik gibi yakındaki diğer yapılar da iltihaplı ve ağrılı hale gelebilir.

Boyun Fıtığı Belirtileri ve Semptomları

Servikal fıtıklaşmış diskin bazı yaygın belirtileri ve semptomları şunlardır:

 1. Boyun ağrısı. Bu ağrı genellikle boynun arkasına veya yanına doğru hissedilir. Dokunulduğunda hassas hissedilen hafif bir ağrıdan

  eskin veya yanan bir ağrıya kadar değişebilir.

 2. Radiküler ağrı. Bu ağrı, boyundaki sıkışan bir sinirden omuz, kol, el ve/veya parmaklardan yayılabilir. Bazen sıcak veya elektrik çarpması gibi hissedebilir.

 3. Servikal radikülopati. Sıkışan bir sinir veya sinir kökü iltihabı da omuz, kol, el ve/veya parmaklara yayılan uyuşma ve/veya zayıflığa neden olabilir. Radiküler ağrı da bazı durumlarda radikülopatiye eşlik edebilir.

 4. Semptomlar belirli kafa pozisyonları veya aktiviteleri ile kötüleşir. Fıtıklaşmış bir diskin ağrısı, spor yaparken veya ağır bir ağırlık kaldırırken olduğu gibi aktiviteler sırasında alevlenme ve daha kötü hissetme eğilimindedir. Böyle bir tarafı da Burma ya da başı öne eğerek belli baş pozisyonları da ağrı daha da kötüye gidebilir.

 5. Boyun sertliği. Servikal fıtıklaşmış bir diskten gelen ağrı ve iltihaplanma, belirli boyun hareketlerini kısıtlayabilir ve hareket aralığını azaltabilir.

Spesifik ağrı paternleri ve nörolojik defisitler büyük ölçüde fıtıklaşmış diskin lokalizasyonu ile belirlenir.

Sinir kökü ile Boyun Fıtığı Belirtileri

Servikal disk herniasyonu için tipik ağrı alanları. Semptomlar hangi sinir kökünün sıkıştığına bağlı olarak değişir.

Servikal omurga, C1 ile C7 arasında etiketlenmiş, üst üste yığılmış 7 vertebra içerir. İntervertebral diskler bitişik vertebral cisimler arasında bulunur. Örneğin, C5-C6 diski C5 ve C6 vertebraları arasında oturur. C5-C6 disk herniasyonu varsa, bir C6 sinir kökünü sıkıştırabilir. Servikal fıtıklaşmış bir diskin neden olduğu belirti ve semptomlar, hangi sinir kökünün sıkıştırıldığına bağlı olarak değişebilir. Mesela:

 1. C4-C5 (C5 sinir kökü): ağrı, karıncalanma ve/veya uyuşma omuza yayılabilir. Zayıflık omuzda (deltoid kas) ve diğer kaslarda da hissedilebilir.

 2. C5-C6 (C6 sinir kökü): elin başparmak tarafında ağrı, karıncalanma ve/veya uyuşma hissedilebilir. Zayıflık, bisepslerde (önkolların önündeki kaslar) ve önkollardaki bilek ekstansör kaslarında da görülebilir. C5-C6 diski fıtık için en yaygın olanlardan biridir.1

 3. C6-C7 (C7 sinir kökü): ağrı, karıncalanma ve/veya uyuşma el ve orta parmağa yayılabilir. Zayıflık, trisepslerde (üst kolun arkasındaki kaslar), parmak ekstansörlerinde ve diğer kaslarda da hissedilebilir. C6-C7 diski genellikle servikal omurgada fıtıklaşma olasılığı en yüksek olarak kabul edilir.1

 4. C7-T1 (C8 sinir kökü): dış önkolda ve elin pembemsi tarafında ağrı, karıncalanma ve/veya uyuşma hissedilebilir. Zayıflık, parmak fleksörlerinde (grip) ve diğer kaslarda da görülebilir.

Bunlar servikal disk herniasyonu ile ilişkili tipik ağrı kalıplarıdır, ancak mutlak değildir. Bazı insanlar diğerlerinden farklı olarak kablolanır ve bu nedenle kol ağrısı ve diğer semptomları farklı olacaktır.

Boyun Fıtığı daha az yaygın belirti ve Semptomları

Omurilik servikal fıtıklaşmış bir disk tarafından sıkıştırılırsa veya iltihaplanırsa, belirti ve semptomlar şunları içerebilir:

 1. Her iki kolda ve/veya her iki bacakta ağrı, karıncalanma, uyuşma ve/veya zayıflık

 2. Koordinasyon veya yürüme ile ilgili sorunlar

 3. Mesane ve/veya bağırsak kontrolünde zorluk

Bu belirtilerden veya semptomlardan herhangi biri acil tıbbi müdahale gerektirir.

Servikal fıtıklaşmış bir disk için doğru bir teşhis koymak, hangi sinir kökünün sıkıştırılabileceği gibi altta yatan ağrı mekanizmalarını anlamaya yardımcı olabilir. Doğru tanı, en etkili tedaviyi elde etmede de önemli bir rol oynar.

Boyun Fıtığı Nedenleri