Menengiomların Tanı Tetkik ve Tedavisi

Güncelleme tarihi: 28 Şub 2021


Menenjiomlar

Meningiomlar en yaygın benign intrakranyal tümördür . Beyin ve omuriliği kaplayan ince, örümcek ağı benzeri zar içindeki hücreler olan araknoid  hücrelerinden kaynaklanırlar. Araknoid, beyin ve omuriliği çevreleyen meninksler olarak bilinen üç koruyucu tabakadan biridir. Meninksler ayrıca dura mater ve pia mater içerir . Meningiomların çoğunluğu iyi huylu olmasına rağmen bu tümörler, keşfedilmemiş bırakılırsa çok büyük olana kadar yavaş yavaş büyüyebilir ve yaşamı tehdit edebilir. Çoğu hasta tek bir meningioma geliştirir; bununla birlikte, bazı hastalar beynin veya omuriliğin diğer bölümlerinde eş zamanlı olarak büyüyen birkaç tümör geliştirebilir .
 1. Kavernöz Sinüs Meningiomu

 2. Cerebellopontine Angle Meningioma

 3. Serebral Konveksite Menenjiomu

 4. Foramen Magnum Meningioma

 5. İntraorbital Meningiom : Göz yuvalarının içinde veya çevresinde bulunur .

 6. İntraventriküler Meningiom : Beyin omurilik sıvısının beyinde taşındığı odalarda bulunur .

 7. Olfaktör Oluk Meningiomu

 8. Parasagittal / Falx Meningioma : İki beyin hemisferini ayıran dural katlamanın bitişiğinde bulunur

 9. Petrous Ridge Meningioma

 10. Posterior Fossa Meningioma : Beynin arka tarafında meydana gelir.

 11. Sfenoid Meningioma : Gözlerin arkasında sfenoid kemiğinin yanında bulunur.

 12. Spinal Meningiom

 13. Suprasellar Meningiom : Hipofiz bezinin bulunduğu kafatasının yakınında bulunur.

 14. Tentorium Meningioma : Tentorium serebelli olarak bilinen bir alan olan beynin beyin sapına bağlandığı yere yakın.


Çeşitleri ve SınıflandırılmasıDünya Sağlık Örgütü (WHO) beyin tümörlerinin sınıflandırılması tümör türlerini derecelendirme en yaygın kullanılan bir araçtır. WHO sınıflandırma şeması, mikroskopta görüldüğü gibi hücre tiplerine göre 15 meningiom varyasyonunu tanır. Bu varyasyonlara meningiom alt tipleri denir ; Bu hücre varyasyonları için teknik terim histolojik alt tiplerdir.Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Meningiom Sınıflamaları


WHO Grade I — BenignWHO Grade II — AtypicalWHO Grade III — MalignantMeningiothelialChordoidPapillaryFibrous (fibroblastic)Clear CellRhabdoidTransitional (mixed)AtypicalAnaplasticPsammomatousAngiomatousMicrocysticSecretoryLymphoplasmacyte-richMetaplastic

Atipik meningiomlar (menenjiyom vakalarının yüzde yedi ila sekizini oluşturur) doku ve hücre anormalliklerinde artış gösterir. Bu tümörler, iyi huylu menenjiyomlardan daha hızlı büyür ve beyni istila edebilir. Atipik meningiomların benign menenjiyomlardan daha yüksek tekrarlama olasılığı vardır.

Malign meningiomlar, hücresel anormallikleri artırdığını gösterir ve benign ve atipik meningiomalardan daha hızlı büyür. Malign meningiomların beyinde istila etme, vücuttaki diğer organlara yayılma ve diğer iki tipten daha sık tekrarlama olasılığı en fazladır.

Risk faktörleriDaha önce belirtildiği gibi, menenjiyomlar en sık 30-70 yaş arası kişilerde görülür. Çocukların menenjiyom gelişmesi yetişkinler kadar muhtemel değildir.

Kadınlar, menenjiyom gelişimi için erkeklerin iki katından daha fazladır. Malign meningioma tanıları erkeklerde üç kat daha fazladır. Spinal meningiomlar kadınlarda erkeklerden 10 kat daha sık görülür.

İyonlaştırıcı radyasyona , özellikle de yüksek dozlara maruz kalma , kafa içi tümörlerin, özellikle menenjiyomların görülme sıklığı ile ilişkilidir. Ayrıca, menenjiyomlarla düşük doz radyasyon arasında bir bağlantı olduğunu gösteren kanıtlar vardır.

Genetik bozukluğun Neurofibromatosis tip 2 (NF2) ‘ nin insanları menenjiyom gelişme riski altında bıraktığına inanılmaktadır. NF2’li hastaların malign veya multipl menenjiyom gelişimi olasılığı daha yüksektir.

Beyin Bilim Vakfı ,  meningiomlar ve hormonlar arasında bir korelasyon fikrini öner sürmüşlerdir.. Bu bulgular aşağıdakileri içerir:


 1. Kadınlarda meningiom oluşumunda artış

 2. Bazı menenjiyomlarda östrojen, progesteron ve androjen gibi hormonların tespiti

 3. Meme kanseri ile meningioma arasındaki bağlantı

 4. Meningiom büyümesi, adet döngüsü ve gebelik arasındaki ilişki

Araştırmacılar menenjiyom riski ile oral kontraseptif kullanımı ve hormon replasman tedavisi prosedürleri arasındaki olası bağlantıyı keşfetmeye başlıyor.

Belirtiler

Meningiomlar genellikle yavaş büyüyen tümörler olduğu için, oldukça büyük olana kadar sıklıkla belirgin semptomlara neden olmazlar. Bazı meningiomlar hastanın ömrü boyunca asemptomatik kalabilir veya bir hastanın ilgisiz semptomlar için beyin taraması yaptığında beklenmedik şekilde tespit edilebilir. Belirti ve semptomların ortaya çıkması tümörün boyutuna ve konumuna bağlıdır. Menenjiyom belirtileri aşağıdakilerden herhangi birini içerebilir:


 1. Baş ağrısı

 2. Nöbetler

 3. Kişilik veya davranışta değişiklik

 4. Progresif fokal nörolojik defisit

 5. karışıklık

 6. uyuşukluk

 7. İşitme kaybı veya kulaklarda çınlama

 8. Kas Güçsüzlüğü

 9. Mide bulantısı ya da kusma

 10. Görme bozuklukları

Semptomlar menenjiyomun yeri ile daha spesifik olarak ilişkili olabilir. Örnekler şunları içerir:


 1. Falx ve Parasagittal : Akıl yürütme ve hafıza gibi beyin işlevlerinde bozulma, Orta bölümde bulunursa, muhtemelen bacak zayıflığı / uyuşukluğu veya nöbetlere neden olur.

 2. Dış bükeylik : Nöbet, baş ağrısı ve nörolojik bozukluklara neden olabilir.

 3. Sfenoid: Görme problemleri, yüzdeki his kaybı veya yüz uyuşması ve nöbetler

 4. Olfaktör Oluk : Beyin ve burun arasında akan sinirlerin sıkışmasından dolayı koku kaybı. Tümör yeterince büyürse, optik sinirin sıkışması nedeniyle görme sorunları ortaya çıkabilir .

 5. Suprasellar : Optik sinirlerin / kiazmanın sıkıştırılmasından kaynaklanan görme problemleri .

 6. Posterior Fossa : Kranial sinirlerin sıkışması, kararsız yürüyüş ve koordinasyon problemleri  veya işitme kaybı.

 7. İntraventriküler : Beyin omurilik sıvısının akışını engelleyerek ( tıkayıcı hidrosefali ) potansiyel olarak baş ağrılarına, baş dönmesine ve zihinsel işlevde değişikliklere neden olabilir.

 8. İntraorbital : Gözlerde basınç oluşması, şişkin bir görünüme ve olası görme kaybına neden olur.

 9. Spinal : Omuriliğe giren sinirlerin sıkışmasından kaynaklanan uzuvlarda sırt ağrısı veya ağrı.

Teşhis


Menenjiyomların çeşitli nedenlerden dolayı teşhis edilmesi zor olabilir. Menenjiyomların çoğunluğu yavaş büyüyen tümörler olduğundan ve öncelikle yetişkinleri etkilediğinden, semptomlar o kadar ince olabilir ki doktor ve / veya doktor onları normal yaşlanma belirtilerine bağlayabilir.Bir hasta yavaş yavaş artan zihinsel işlev bozukluğu belirtileri, yeni nöbetler veya sürekli baş ağrıları ortaya çıkarsa veya kafatasının içinde basınç olduğuna dair bir kanıt varsa (örneğin, kusma, gözün arkasındaki optik sinir başının şişmesi), ilk adım; ayrıntılı nörolojik değerlendirme, ardından gerekirse radyolojik çalışmalar.

Gelişmiş görüntüleme teknikleri meningiomların teşhisine yardımcı olabilir. Teşhis araçları arasında bilgisayarlı tomografi (CT veya CAT taraması) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) bulunur . İntraoperatif MRG ayrıca cerrahi sırasında doku biyopsilerini ve tümörün çıkarılmasını yönlendirmek için kullanılır. Tümörün kimyasal profilini incelemek ve MRG’de görülen lezyonların doğasını belirlemek için manyetik rezonans spektroskopisi (MRS) kullanılır.

Bazen menenjiyomun kesin bir tanısını koymanın tek yolu biyopsidir . Beyin cerrahı biyopsi yapar ve patolog, tümörün iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğunu belirleyen son tanıyı yapar ve buna göre derecelendirir.

Tedavi seçenekleri

Cerrahi


Meningiomlar öncelikle, genellikle tanımlanmış sınırları olan ve çoğu zaman bir kür için en iyi şansı veren tam cerrahi çıkarmayı sağlayan iyi huylu tümörlerdir. Beyin cerrahı , menenjiomaya tam erişim sağlamak için kafatasını kraniyotomi ile açar . Ameliyatın amacı, beyin ve kemik kaplamalarına bağlayan lifler de dahil olmak üzere meningiomayı tamamen çıkarmaktır. Bununla birlikte, tam olarak çıkarılması, özellikle tümörün beyin dokusunu veya çevresindeki damarları istila ettiğinde, önemli olabilecek potansiyel riskleri taşıyabilir.

Ameliyatın amacı tümörü çıkarmak olsa da, birinci öncelik hastanın nörolojik fonksiyonlarını korumak veya iyileştirmektir. Tümörün total olarak çıkarılması önemli morbidite riski taşıyan hastalarla (yaşam kalitesinin düşmesine neden olabilecek herhangi bir yan etki), tümörün bir kısmını yerinde bırakmak ve düzenli görüntüleme çalışmaları ile gelecekteki büyümeyi gözlemlemek daha iyi olabilir. Bu gibi durumlarda, hasta düzenli muayeneler ve MRG’lerle belli bir süre boyunca gözlenirken, diğer hastalar için radyasyon tedavisinin en iyi yaklaşım olduğu düşünülebilir.

Gözlem, aşağıdaki kriterleri karşılayan hastalarda uygun hareket tarzı olabilir:


 1. Yaşam kalitelerini çok fazla olumsuz etkilemeden uzun bir tümör geçmişi olan hafif veya minimal semptomları olan hastalar

 2. Çok yavaş ilerleyen semptomları olan yaşlı hastalar

 3. Alternatif tedavi seçenekleri önerildikten sonra ameliyat olmamayı tercih eden hastalar

Radyasyon tedavisi

Radyasyon tedavisi, kanser hücrelerini ve anormal beyin hücrelerini öldürmek ve tümörleri küçültmek için yüksek enerjili X ışınları kullanır . Tümör ameliyatla etkili bir şekilde tedavi edilemiyorsa, radyasyon tedavisi bir seçenek olabilir.


 1. Standart Dış Kiriş Radyoterapisi , dozu çevresindeki normal yapılarla sınırlandırırken, tümörün uygun bir kapsama alanı oluşturmak için çeşitli radyasyon ışınları kullanır. Modern uygulama yöntemlerinde uzun süreli radyasyon hasarı riski çok düşüktür. 3 boyutlu konformal radyoterapinin (3DCRT) yanı sıra daha yeni uygulama teknikleriarasında yoğunluk modülasyonlu radyoterapi (IMRT) bulunur .

 2. Proton Işın Tedavisi , bir tür radyoaktivite olan protonların spesifik olarak tümöre yönlendirildiği spesifik bir radyasyon tipi kullanır. Bunun avantajı, tümörü çevreleyen daha az dokunun hasar görmesidir.

 3. Stereotaktik Radyocerrahi ( Gama Bıçağı , Novalis ve Cyberknife gibi ), radyasyonu hedef doku üzerinde birçok farklı ışınla odaklayan bir tekniktir. Bu tedavi tümöre bitişik dokulara daha az zarar verme eğilimindedir. Şu anda, bir dağıtım sisteminin klinik sonuç açısından diğerlerinden daha üstün olduğunu gösteren hiçbir veri yoktur. Her birinin avantajı ve dejavantajı var.

Kemoterapi

Kemoterapi, cerrahi ve / veya radyasyon tedavisi ile yeterince tedavi edilemeyen atipik veya malign alt tipler dışında, meningiom tedavisinde nadiren kullanılır.WhatsApp’ta sohbet edin
Bu yazı aans .org dan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu yazı bir bilgi formudur. Bu web site bu bilgi formlarında belirtilen herhangi bir tedaviyi, prosedürü, ürünü veya doktoru desteklememektedir. Bu bilgiler Tıbbi Tavsiye Niteliği TAŞIMAZ. Beyin cerrahisi tavsiyesi veya yardımı isteyen herkes, beyin ve sinir cerrahisi uzmanına danışmalıdır.

1 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör