Omurga Tümörleri ve Tedavi Seçenekleri

Güncelleme tarihi: 28 Şub 2021

Omurga Tümörleri ve Tedavi Seçenekleri

Omurga tümörleri omuriliğin içerisinde veya omurga kemiklerinde oluşan büyümeye verilen addır. Bunlar kemik tümörleri olarak geçtiği için 2 gruba ayrılırlar. 1.si kemik hücrelerinden oluşan primer tümörler ve 2.si vücudun başka bir bölümünde oluşan metastaz yaparak omuriliğe sıçramış olan sekonder tümörlerdir. Omurga üzerinde duran metastazlar genelde akciğer, böbrek, prostat ve meme kanserlerinden kaynaklanmakta ve bu tip tümörlere primer tümörlerinden daha sık karşılaşılır.

Primer tümörler de iyi huylu ve kötü huylu olarak ikiye ayrılır. Omurga sinir sistemine bağlı olduğu için tümör iyi huylu olsa da omurgaya baskı yapabilmektedir. Bu baskılar da ciddi rahatsızlıklara yol açabilirler. Bu baskı şiddetli bir derecede bel ve sırt ağrısına neden olmaktadır. Omurga tümörleri primer ve sekonder sınıflandırmasının haricinde 3 diğer gruba daha ayrılır. Bunlar;

  1. Omurilik zarının dış tarafında olanlar (ekstradural): Ekstradural tümörlerin yaklaşık olarak %90’ını mestastatik tümörler oluşturur. Kanserlerin büyük bir kısmı omurgaya yayılmaktadır. Omurgaya yayılan tümörler yüzünden de hastaların çoğunda bacaklarda kuvvet kaybı yaşanır. Genelde 45-65 yaş grupları arasında daha çok görülmektedir. Ve bu tür tümörler erkeklerde, kadınlara oranla daha fazla görülür. Omurga üzerinde tümörün görüldüğü hastalarda geçmeyen hatta daha çok geceleri gelen ağrılar, halsizlik, büyük tuvaleti tutamama gibi bozukluklar olabilir.

  2. Omurilik zarı ve omurilik arasında yer alanlar (intradural ekstramedullar): İntradural ekstramedullar ise sinir kökleri, damarlar ve metastatik tümörlerden oluşur. Daha çok orta yaşlı ve ileri yaştaki kadınlarda görülür. Bu tür tümörlerde de yine baskıdan dolayı ağrı oluşmaktadır. Bunun dışında da duyu kayıpları ve kabızlık gibi semptomlar görülebilir.

  3. Omuriliğin iç kısmında olan tümörler (İntramedullar): Daha çok iyi huylu tümörler olarak görülür. Çocuklarda da olan bu tümörlerin semptomları ise güçsüzlük, beceriksizlik ve düşme atakları gibi şeyler olabilir. Aynı zamanda çocuklarda skolyaz adında omurgada meydana gelen bir eğrilik de meydana gelebilir.

Omurga Tümörleri Neden Oluşur?

Omurga tümörleri nedenleri tam olarak henüz bilinmemektedir. Fakat genetik faktörlerin omurga tümörünün oluşmasında bir etkisinin olduğu düşünülmektedir. Genetik faktörlerin yanı sıra radyasyona maruz kalmak, çevre organlardan yayılmış olan kanser hücreleri ve çeşitli virüslerinde tümörün oluşmasına katkıda bulunduğu düşünülüyor.

Omurga Tümörleri Belirtileri

Omurga tümörleri bulunduğu yerlere göre belirtilerin oluşmasında büyük rol oynar. Örneğin boyun bölgesinde tümör olan bir hastada karın ağrısı hiç görünmezken genelde tümörün boyuna baskı yapmasından dolayı boyunda şiddetli bir ağrıya sebep olur. Aynı zamanda bel bölgesinde yer alan tümör de de genelde sadece bacaklarda uyuşukluğa ve yürümekte zorlanmaya neden olur. Diğer belirtileri ise şöyledir;

  1. Özellikle geceleri gelen şiddetli sırt, boyun ve karın ağrıları

  2. Isıya karşı hassasiyet

  3. Çocuklarda olabilen skolyoz gibi omurgada meydana gelen eğrilik

  4. Kol ve bacaklarda uyuşukluk

  5. Dengede durmakta ve yürümekte zorluk

  6. Güçsüzleşmek

  7. Bağırsaklarda oluşan değişiklikler

Tümörün Teşhisinde Kullanılan Yöntemler

Öncelikle hastaların gösterdiği belirtiler ile ilk olarak nörolojik bir muayene yapılır. Muayene yapıldıktan sonra manyetik rezenons (MR) ve bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemleri ile tümörün varlığı öğrenilebilmektedir. Bazen de bu yöntemlere ek olarak direkt grafi, kemik sintigrafi ve BT de kullanılabilmektedir. Bu yöntemler ile teşhisten sonra omurilik tümörünün türünü ve nedenini öğrenmek için biyopsi yapılır.

Omurilik tümörünün boyutu, yeri ve tipinin belirlenmesinin akabinde tedavi yöntemlerine karar verilir. Omurga tümörleri tedavisi için genelde uygun görülen ve en çok kullanılan genel cerrahi yöntemleridir. Bunun haricinde zaman zaman da kemoterapi ve radyoterapi ile tedavide uygulanabilmektedir. Tümörün boyutuna ve sayısına göre bu tedavi yöntemlerinden birden fazlası yapılabilir. Tümör eğer çok büyük ise genel cerrahi tedavisinden önce küçültmek için kemoterapi ya da radyoterapi ile tümör küçültülür. Bundan sonra da genel cerrahi operasyon ile tamamen temizlenir.

Cerrahi Operasyon

Omurga tümörleri tedavisi için en çok kullanılan yöntem cerrahi operasyonlardır. Tıptaki gelişmeler sayesinde hastalara sadece küçük kesiler açılarak operasyon yapılır. Bu operasyonlarda amaç tümörün tamamen ya da kısmen çıkarılmasıdır. Operasyonlarda tümörün iyi huylu ya da kötü huylu olması ameliyat yapılmadan önce göz önünde bulundurulur. Genelde omurilik zarında veya içinde bulunan küçük iyi huylu tümörler sorunsuz bir şekilde tamamen çıkarılmaktadır. Fakat büyük ve kötü huylu tümörlerin çıkartılması ise zor bir operasyondur. Bazen bu tümörler tamamen çıkarılamaz ve bu operasyondan sonra ek olarak başka tedaviler de gerekebilir. Hastalara bazen implant da takılabilir.

Kemoterapi

Kemoterapi çoğunlukla kanser hastalarına cerrahi operasyonlardan önce ilaçla yapılan tedaviye denir. Neredeyse tüm kanserlerde kemoterapi tedavisi son derece önemli bir tedavi şeklidir. Omurilik tümörlü hastalarda ise bu yöntem ya cerrahi operasyonda tamamı çıkarılamamış tümörü küçültmek için kullanılır ya da tam tersi cerrahi operasyona girilmeden önce çok büyük, kötü huylu tümörün küçültülerek ameliyata hazırlanması için kullanılır.

Radyoterapi

Radyoterapi ışın tedavisi olarak da bilinir. Yine Omurilik tümörü tedavilerinde kullanılan yardımcı bir tedavi yöntemidir. Cerrahi operasyondan önce ya da sonra ışın tedavisi ile tümörler tedavi edilmektedir.

Omurga Tümörleri Tekrarlar mı?

Ameliyatlarda amaç tümörün tamamen alınmasıdır. Bu ameliyatlar iyi huylu ve küçük tümörlerde işe yararken büyük ve kötü huylularda işe yaramayabiliyor. Ve kitlenin bir kısmı çıkarılamıyor. Bu durumlarda ise kemoterapi ve radyoterapi gibi ek tedavilerle kalan kitlenin yok olması amaçlanmaktadır. Omurga tümörleri tedavisi büyük oranda işe yaramaktadır. Fakat her zaman tümörlerin tekrarlama riskleri vardır.

7 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör